středa 14. června 2017

vzpomínky

Znamenáš si na mě trpké věci, přičítáš mi nepravosti mého mládí? Jób 13,26
Bible po kapkách