neděle 4. června 2017

klam

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Přísloví 31,30
Bible po kapkách