čtvrtek 29. června 2017

jídlo

Jídla je do sytosti a ještě hodně zůstává. 2 Paralipomenon 31,10

úterý 27. června 2017

duch

Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Kazatel 3,21

pondělí 26. června 2017

výchova

Nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli. Židům 12,10

středa 21. června 2017

polibek


A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu. Efezským 5,33

čtvrtek 15. června 2017

hřích

Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího! Jan 5,14

středa 14. června 2017

vzpomínky

Znamenáš si na mě trpké věci, přičítáš mi nepravosti mého mládí? Jób 13,26

čtvrtek 8. června 2017

cesta

Doptej se teď Boha, abychom věděli, zdaří-li se nám cesta, na kterou jsme se vydali. Soudců 18,5

neděle 4. června 2017

klam

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Přísloví 31,30
Bible po kapkách