úterý 2. května 2017

spěch

Kdo věří, nemusí spěchat. Izajáš 28,16
Bible po kapkách