čtvrtek 5. května 2016

rodina

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19
Bible po kapkách