úterý 9. května 2017

mnich

... vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Titovi 2,12
Bible po kapkách