pátek 26. května 2017

Bitcoin

Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Matouš 25,27

středa 24. května 2017

hřích

Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího! Jan 5,14

pondělí 22. května 2017

vítězství

Kdo chce být mezi vámi první, buď služebníkem všech. Marek 10,44

středa 17. května 2017

polibek


A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu. Efezským 5,33

čtvrtek 11. května 2017

tělo

Pomíjitelné tělo musí obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 1 Korintským 15,53

středa 10. května 2017

mraky

Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Kazatel 11,4

úterý 9. května 2017

mnich

... vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Titovi 2,12

pátek 5. května 2017

rodina

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

čtvrtek 4. května 2017

touha

Když se naplní touha, je sladko v duši. Přísloví 13,19

úterý 2. května 2017

spěch

Kdo věří, nemusí spěchat. Izajáš 28,16
Bible po kapkách