úterý 4. dubna 2017

slunce

Noci tam již nebude a nebudou světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. Zjevení 22,5
Bible po kapkách