čtvrtek 6. dubna 2017

poslání

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15
Bible po kapkách