čtvrtek 27. dubna 2017

minulost

Nepřipomínej si hříchy mého mládí. Žalm 25,7
Bible po kapkách