středa 26. dubna 2017

milosrdenství

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5,7
Bible po kapkách