neděle 30. dubna 2017

láska

Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Zjevení 2,4

čtvrtek 27. dubna 2017

minulost

Nepřipomínej si hříchy mého mládí. Žalm 25,7

středa 26. dubna 2017

milosrdenství

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5,7

středa 19. dubna 2017

svědectví

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky. Deuteronomium 4,9

pátek 14. dubna 2017

kříž

V podobě člověka se všeho zřekl a ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Filipským 2,7

úterý 11. dubna 2017

větve

Ty větve byly vylomeny, abych já mohl být naroubován. Římanům 11,19

pondělí 10. dubna 2017

almužna

Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou... Matouš 6,2

pátek 7. dubna 2017

muž

Znamená před Bohem něco muž? Věru, prozíravý dbá na svoje činy. Jób 22,2

čtvrtek 6. dubna 2017

poslání

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

úterý 4. dubna 2017

slunce

Noci tam již nebude a nebudou světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. Zjevení 22,5

neděle 2. dubna 2017

reklama

To svádělo lid k hříchu. 1 Královská 12,30
Bible po kapkách