pátek 31. března 2017

slib

Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny a Izrael rozkvete. Izajáš 27,6
Bible po kapkách