neděle 19. února 2017

stezky

Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých. Přísloví 2,20
Bible po kapkách