úterý 28. února 2017

lidé

Hospodinův den je blízko pro všechny národy. Abdijáš 1,15
Bible po kapkách