neděle 5. února 2017

kroky

Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4
Bible po kapkách