úterý 21. února 2017

chudoba


Jen žádali, abychom pamatovali na chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Galatským 2,10
Bible po kapkách