pátek 6. ledna 2017

vztek

Hněváte-li se, nehřešte. Efezským 4,26
Bible po kapkách