pátek 9. prosince 2016

zákon

Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Galatským 3,24
Bible po kapkách