středa 21. prosince 2016

Advent

Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo. Matouš 4,16
Bible po kapkách