sobota 31. prosince 2016

závěr

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. 2 Timoteovi 3,1

pátek 30. prosince 2016

odpočinek

Lepší na dlaň odpočinku než hrstě plné pachtění a honby za větrem. Kazatel 4,6

sobota 24. prosince 2016

slavnost

Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost. Jób 40,10

středa 21. prosince 2016

Advent

Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo. Matouš 4,16

úterý 20. prosince 2016

láska

Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli. 2 Korintským 5,14

pondělí 19. prosince 2016

kniha

Věřím všemu, co je napsáno v zákoně Mojžíšově a v prorockých knihách. Skutky 24,14

čtvrtek 15. prosince 2016

zákaz

Královská rada a místodržitelé se uradili, abys královským výnosem potvrdil zákaz. Daniel 6,8

úterý 13. prosince 2016

srdce

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Přísloví 4,23

pátek 9. prosince 2016

zákon

Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Galatským 3,24

čtvrtek 8. prosince 2016

věž

A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 1 Korinstkým 10,12

úterý 6. prosince 2016

dech

Všechna síla mě opustila a nemohu se ani nadechnout. Daniel 10,17

pondělí 5. prosince 2016

život

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Přísloví 22,6

pátek 2. prosince 2016

přísloví

Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Přísloví 24,33
Bible po kapkách