úterý 1. listopadu 2016

tunel

Člověk se vydá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými. Kazatel 12,5
Bible po kapkách