úterý 22. listopadu 2016

slova

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. 1 Petrova 3,9
Bible po kapkách