pondělí 31. října 2016

zástup

Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy. Žalm 103,21
Bible po kapkách