úterý 25. října 2016

vyhlídka

Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Micheáš 7,7
Bible po kapkách