středa 12. října 2016

domy

Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se..., až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. Dt 8,12-14
Bible po kapkách