pátek 14. října 2016

boty

Mějte nohy obuté v pohotové službě evangelia pokoje. Efezským 6,15
Bible po kapkách