pondělí 31. října 2016

zástup

Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy. Žalm 103,21

čtvrtek 27. října 2016

chléb

Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Deuteronomium 8,3

úterý 25. října 2016

vyhlídka

Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Micheáš 7,7

pondělí 24. října 2016

déšť

Bojme se Hospodina, svého Boha, který dává vydatný déšť, jarní i pozdní, v pravý čas. Jeremjáš 5,24

sobota 22. října 2016

děti

Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. 1 Korintským 14,20

čtvrtek 20. října 2016

vzhůru

Stezka života vede prozíravého vzhůru... Přísloví 15,24

úterý 18. října 2016

člověk

Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí? Žalm 144,3

pátek 14. října 2016

boty

Mějte nohy obuté v pohotové službě evangelia pokoje. Efezským 6,15

středa 12. října 2016

domy

Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se..., až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. Dt 8,12-14

pondělí 10. října 2016

věž

Hospodinovo jméno je pevnou věží, spravedlivý do ní poběží a bude v bezpečí. Přísloví 18,10

pátek 7. října 2016

kroky

Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. Žalm 17,5

středa 5. října 2016

svět

Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. Lukáš 17,28

pondělí 3. října 2016

jméno

Budu zvěstovat tvé jméno. Židům 2,12
Bible po kapkách