neděle 18. září 2016

útěk

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7
Bible po kapkách