čtvrtek 15. září 2016

rty

Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Matouš 15,11
Bible po kapkách