úterý 2. května 2017

moudrost

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Žalm 1,1
Bible po kapkách