pátek 23. září 2016

láska

Kéž se vám rozhojní milosrdenství, pokoj a láska. Juda 1,2
Bible po kapkách