středa 7. září 2016

domov

Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. 1 Petrova 2,11
Bible po kapkách