neděle 7. srpna 2016

zeď

Nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál v boji v den Hospodinův. Ezechiel 13,5
Bible po kapkách