středa 31. srpna 2016

touha

Kéž ti Hospodin dá, po čem tvé srdce touží. Žalm 20,5
Bible po kapkách