středa 24. srpna 2016

stín

Nebude den a nebude noc, ale stane se, že ve večerním čase bude světlo. Zacharjáš 14,7
Bible po kapkách