čtvrtek 4. srpna 2016

staré a nové

... je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Matouš 13,52
Bible po kapkách