sobota 13. srpna 2016

pošetilost

To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? Galatským 3,3
Bible po kapkách