sobota 20. srpna 2016

cesty

Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Přísloví 2,8
Bible po kapkách