úterý 2. srpna 2016

cesta

Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Přísloví 21,2
Bible po kapkách