pátek 19. srpna 2016

cesta

Prchejte do bezpečí, synové Benjamínovi, utečte z Jeruzaléma. Jeremjáš 6,1
Bible po kapkách