středa 31. srpna 2016

touha

Kéž ti Hospodin dá, po čem tvé srdce touží. Žalm 20,5

pondělí 29. srpna 2016

nohy

Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty. Žalm 73,2

čtvrtek 25. srpna 2016

cizinci

Jsem na zemi jen cizincem... Žalm 119,19

středa 24. srpna 2016

stín

Nebude den a nebude noc, ale stane se, že ve večerním čase bude světlo. Zacharjáš 14,7

pondělí 22. srpna 2016

dvě kliky

Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20

sobota 20. srpna 2016

cesty

Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Přísloví 2,8

pátek 19. srpna 2016

cesta

Prchejte do bezpečí, synové Benjamínovi, utečte z Jeruzaléma. Jeremjáš 6,1

pondělí 15. srpna 2016

spěch

Kdo věří, nemusí spěchat. Izajáš 28,16

sobota 13. srpna 2016

pošetilost

To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? Galatským 3,3

pondělí 8. srpna 2016

radost

Raduj se před Hospodinem, svým Bohem, ze všeho zisku svých rukou. Deuteronomium 12,18

neděle 7. srpna 2016

zeď

Nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál v boji v den Hospodinův. Ezechiel 13,5

čtvrtek 4. srpna 2016

staré a nové

... je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Matouš 13,52

úterý 2. srpna 2016

cesta

Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Přísloví 21,2
Bible po kapkách