pondělí 25. července 2016

manželství

Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. Rút 1,9
Bible po kapkách