čtvrtek 28. července 2016

lež

Zajisté jsou mým lidem, syny a dcerami, kteří nebudou lhát. Izajáš 63,8
Bible po kapkách