neděle 31. července 2016

boty

Nebude v něm nikdo vyčerpaný ani klopýtající, nikdo nebude dřímat ani spát a nikomu se neuvolní pás na bedrech ani se nepřetrhne řemínek boty. Izajáš 5,27

pátek 29. července 2016

sestry

Lidský synu, dvě ženy byly dcerami jedné matky... Ezechiel 23,2

čtvrtek 28. července 2016

lež

Zajisté jsou mým lidem, syny a dcerami, kteří nebudou lhát. Izajáš 63,8

pondělí 25. července 2016

manželství

Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. Rút 1,9

neděle 24. července 2016

právo

Stále lkáme jako holubice, čekáme na právo, ale není. Izajáš 59,11

sobota 23. července 2016

oblečení

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému... 1 Petrova 5,5

pátek 22. července 2016

selfie

Každý ať zkoumá své vlastní jednání. Ga 6,4
Bible po kapkách