úterý 24. května 2016

zbožnost

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Jakub 1,27
Bible po kapkách