úterý 17. května 2016

síla

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zacharjáš 4,6
Bible po kapkách