pondělí 2. května 2016

rezignace

Proč jsem vyšel z matčina lůna? Abych viděl trápenía a žal a mé dny minuly v hanbě? Žalm 90,10
Bible po kapkách