středa 4. května 2016

moudrost

Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý. Přísloví 12,15
Bible po kapkách