čtvrtek 19. května 2016

člověk

On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Žalm 103,14
Bible po kapkách